Uredba o energetski zaštićenom kupcu

Ko može ostvariti pravo na besplatne kilovate?

Pančevo, Čet, 07/01/2016 - 23:53
Mirjana Marić

Povlastice za utrošenu električnu energiju i gas u 2015. koristilo je izmedju 70.000 i 90.000 korisnika novčane socijalne pomoći i dečjeg dodatka.

Na osnovu Uredbe o energetski zaštićenom kupcu, koja je usvojena krajem 2015. godine, pravo na 120 besplatnih kilovata električne energije ili 35 kubnih metara gasa imaće jednočlana domaćinstva sa prihodima do 13.595 dinara i mesečnom potrošnjom do 480 kilovata struje.

Uredbom o energetski zaštićenom kupcu definisano je da se svi korisnici novčane socijalne pomoći i dečjeg dodatka mogu s Rešenjem o pravu i računom za električnu energiju ili gas, mogu obratiti lokalnim samoupravama, radi izdavanja Rešenja o stečenom statusu ugroženog kupca.Ovaj status kao i do sada dokazuju pred lokalnom samoupravom.

Novosti koje ova Uredba donosi su dvostepenost sa pravom žalbe i to što su limiti mesečne potrošnje za električnu energiju povećani sa dva na četiri puta od utvrđenog prava na subvenciju u kWh. Na ovaj način je automatski povećan broj kupaca koji imaju pravo na umanjenje mesečnih računa, čak i u mesecima uvećane potrošnje, ukoliko se greju na električnu energiju.

Dvočlane i tročlane porodice takođe mogu ostvariti pravo na besplatnih 160 kilovata struje ili 45 kubnih metara gasa ako imaju primanja do 19.795 dinara i mesečnu potrošnju do najviše 640 kilovata. Domaćinstva sa četiri ili pet članova mogu dobiti 200 kilovata struje ili 60 kubnih metara gasa ako je njihov prihod do 25.990 dinara, a porodice sa šest i više članova, ukoliko im primanja ne prelaze 32.684 dinara dobijaju do 250 kilovata struje ili 75 kubnih metara gasa besplatno.

Zaštićenim kategorijama kupaca računi za gas biće umanjen za januar, februar, mart, oktobar, novembar i decembar.

Novom Uredbom o energetski zaštićenom kupcu pravo na besplatne kilovate od 1. januara 2016. može zatražiti i domaćinstvo čijem članu zbog zdravstvenog stanja obustavom isporuke električne energije ili prirodnog gasa može biti ugrožen život ili zdravlje. Ovaj status se utvrđuje na osnovu medicinske dokumentacije, kao i pravo na zaštitu od obustave isporuke zbog duga. Jedno domaćinstvo može da bude korisnik oba prava ako ostvari oba statusa.

Povlastice za utrošenu električnu energiju i gas u 2015. koristilo je izmedju 70.000 i 90.000 korisnika novčane socijalne pomoći i dečjeg dodatka, a u republičkom budžetu za te namene bilo je obezbedjeno 700 miliona dinara. 

Procenjeno je da će te povlastice u 2016. godini koristiti oko 200.000 gradjana i u budžetu je za te namene obezbedjeno nešto više od 1,6 milijardi dinara.

Izvor: Beta, Ministarstvo rudarstva i energetike
MarketingNajnovije vesti