Društvo

Intervju sa Marijom Mitrović, direktorkom za filantropiju i partnerstva Trag fondacije

Izvor: 
Trag fondacija Ned, 10/02/2019 - 08:59

1.    Koji su glavni ciljevi VIRTUS nagrade?

Primarni cilj VIRTUS nagrade je da istakne pojedince, preduzeća i kompanije koje su napravile značajan i dugotrajan doprinos u zajednici. Na ovaj način promoviše se filantropija, podstiče se učešće u akcijama od opšteg značaja i posvećuje se pažnja najuticajnijim akcijama koje su sprovedene u prethodnoj godini. Ciljevi nagrade se nadovezuju na ciljeve same Trag fondacije, a to je stvaranje razvijene i stabilne filantropske zajednice u Srbiji, koja će pružiti podršku aktivnim građanima i građankama da postignu pozitivne promene u mestima u kojima žive i deluju.

2.    Ko su najaktivniji učesnici filantropske inicijative u Srbiji?

Prema istraživanju koje smo sproveli u partnerstvu sa fondacijom Catalyst Balkans, više od 50 odsto donacija obezbeđuje poslovni sektor, dok su najaktivniji donatori pojedinci. Najveći broj pojedinaca učestvuje u humanitarnim akcijama jer ih one emotivno pokreću i motivišu za davanje. Po podacima do kojih smo došli u saradnji sa agencijom IPSOS, od dve trećine građana koji su rekli da su učestvovali u nekoj humanitarnoj akciji, 80 odsto je to učinilo u prethodne tri godine.

3.    Šta navodi ljude da učestvuju u nekoj akciji?

Više faktora utiče na to da li će neko donirati svoje vreme ili novac u humanitarne svrhe. Loša finansijska situacija je najčešći razlog zbog kog ljudi ne učestvuju u akcijama od opšteg značaja, ali izražena je i zabrinutost oko toga da li se njihov novac koristi u svrhe za koje je namenjen. Veći nivo transparentnosti i doslednija medijska propraćenost dobrotvornih akcija povećala bi nivo poverenja u one organizacije, pojedince i akcije kojima se postiže dobro za zajednicu. Skoro tri četvrtine građana navodi da bi želeli da budu informisani o dugoročnim efektima akcija koje su podržali. Većina ljudi donira zbog želje da iskažu humanost prema ljudima u nesreći i zato što veruje da njihov individualni doprinos važan i uticajan.

4.    Kakvi su stavovi građana prema fondacijama?

Čak dve trećine građana navodi da su upoznati sa bar jednom fondacijom, što predstavlja značajan porast u odnosu na 2012. godinu kada smo sproveli prethodno istraživanje javnog mnjenja na temu filantropije u Srbiji. Nešto manje od polovine punoletne populacije Srbije izražava spremnost da svoju donaciju poveri nekoj fondaciji. Postoje dva glavna razloga za to, a to je uverenje da će novac ili druga materijalna sredstva koja su priložili stići na svoju namenjenu destinaciju i činjenica da odluku o usmeravanju sredstava prepuštaju stručnim ljudima koji znaju kome su sredstva potrebna i kako ih je najbolje uložiti.

5.    Ko će činiti žiri na ovogodišnjoj dodeli VIRTUS nagrade i ko sve može da se prijavi na konkurs?

Za nagradu se mogu nominovati domaće i strane korporacije, ogranci stranih kompanija koje posluju u Srbiji, privatna mala i srednja preduzeća, javna i državna preduzeća, medijske kuće, korporativni fondovi i fondacije i pojedinačni darodavaoci. Njih mogu da nominuju svi zainteresovani građani i građanke, neprofitne organizacije, mediji, PR agencije, marketinške agencije, a i kandidati mogu prijaviti sami sebe (kompanije, preduzeća, pojedinci).

Kategorije su: •    Glavna nagrada za doprinos kompanije na nacionalnom nivou •    Nagrada za doprinos lokalnoj zajednici u kojoj kompanija posluje •    Nagrada za malo i srednje preduzeće •    Nagrada za dugoročno partnerstvo između poslovnog i neprofitnog sektora •    Nagrada za individualni doprinos filantropiji

Ove godine sastav žirija čine Katarina Obradović Jovanović iz Ministarstva privrede, Ana Tozzi iz Saveta stranih investitora, Radojka Nikolić iz NIRA press, Robert Čoban iz Color Press Group i Galjina Ognjanov, redovna profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

Prijava za ovogodišnji konkurs počela je 21. januara i trajaće sve do 19. februara 2019. godine. Više informacija o prijavi i samoj nagradi možete pronaći na sledećem linku: www.tragfondacija.org/virtus.

marija_mitrovic_milorad_jurkovic_-_stolar_mile.jpg

 
MarketingNajnovije vesti